Grupu Flash osnovao je klavijaturist Denis Kos 1997. godine.

Od tada su odsvirana nebrojena vjančanja i drugi nastupi u Hrvatskoj i u susjednoj nam Sloveniji.

U svom osnovnom sastavu Grupa Flash je kvartet, no u pojedinim prigodama znamo se i brojčano pojačati s dodatnim glazbenicima, ili nastupiti s poznatijim solistom!

Vjerujemo da ćete preko ove stranice steći dovoljan uvid u naš rad i prepoznati nas kao dobar izbor  za Vašu prigodu!